• Dyrekcja

   • Dyrektor szkoły: mgr Elżbieta Krużyńska 

    Godziny pracy:

    codziennie od 6:30 do 14:30;

    w dniu zebrań z rodzicami (dni otwartych) do godz. 19:00 

     

    Zastępca dyrektora: mgr Barbara Tłoczek

    Godziny pracy:
    codziennie 7:00 - 15:00

    W dniu zebrań i w dni otwarte w kl. IV - VIII dyżur do godz. 19:00.

     

    Zastępca dyrektora: mgr Iwona Wrona 

    Godziny pracy
    codziennie  8:00 - 16:00

    W dniu zebrań i w dni otwarte w kl. 0 - III dyżur do godz. 19:00.

     

    Kierownik świetlicy: mgr Edyta Gumieniuk

    Godziny pracy:
    codziennie 7:30 - 15:30

    W dniu zebrań i w dni otwarte w kl. I - III dyżur do godz. 19:00.