• Psycholog

    
   • Psycholog szkolny: 
     

    • kwalifikuje uczniów do badań psychologicznych (diagnozujących, uzupełniających itd.);

     

    • doradza w sprawach dostosowania wymagań dla uczniów mających trudności w nauce i posiadających opinię PPP, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

     

    • organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi, społecznymi i emocjonalnymi (porady, zajęcia o charakterze terapeutycznym, wspierającym)

     

    • wspiera nauczycieli, rodziców w sprawach wychowawczych 

     

    • prowadzi interwencje, mediacje w sytuacjach kryzysowych;

     

    • udziela porad, prowadzi konsultacje dla rodziców.

     
    mgr Biernacka  Justyna
    psycholog

    Poniedziałek
    12:00 - 17:00

    Wtorek
    10:30 - 14:30

    Środa
    8:00  -13:00

    Czwartek 
    8:30 - 12:30

    Piątek
    9:00 - 13:00