• Stołówka

  • Klauzula informacyjna

   Opłata za miesiąc grudzień


   Jadłospis od 03.12.2018

    

   Intendent żywienia:
   Honorata Pawłowska
   tel: 604 - 263 - 262

    • Obiady gotowane są na miejscu.
     Uczniowie klas 0 - III jedzą obiady pod opieką wychowawców świetlicy.
     Uczniowie klas IV-VIII schodzą na obiad zgodnie z harmonogramem.

     Godziny wydawania obiadów:

     - 11:45 - 15:00  harmonogram

     Ceny w roku szkolnym 2017/2018: 

     • dla klas I - VIII

     - pełny obiad (abonament) - 8 zł
     - drugie danie - 7 zł
     - zupa - 2 zł

     • dla sześciolatków - 0a, 0b, 0c

     - pełne wyżywienie (abonament) - 10 zł
     - śniadanie - 2 zł
     - zupa - 2 zł
     - drugie danie - 7 zł
     - podwieczorek - 2 zł

      

  • Ważne informacje
    

   1. Opłaty za obiady będą przyjmowane na początku każdego miesiąca (pierwszy dzień roboczy miesiąca – gotówką w godz.15:00 – 18:00, przelewem na konto do 10 - go każdego miesiąca).

   2. W przypadku nieuiszczenia opłaty za obiady dziecko nie otrzyma posiłku.

   3. Każde dziecko ma obowiązek noszenia przy sobie identyfikatora, który upoważnia do skorzystania z posiłku.

   4. W przypadku  nieobecności dziecka w szkole, rezygnację z obiadu należy zgłosić tego samego dnia, najpóźniej do godz. 9:00.

   5.  Zgłoszenie NIEOBECNOŚCI ucznia osobiście na stołówce, telefonicznie lub sms-em  604 - 263 - 262.

   7. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka, rodzic poniesie koszty  posiłku.

   8. W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych istnieje możliwość wykupienia zupy za dodatkową opłatą. Zamówienia przyjmowane są  wyłącznie na podstawie indywidualnego oraz każdorazowego zgłoszenia w stołówce szkolnej. 

   Dni, w których szkoła pełni dyżur

   3.09.2018r., 15.10.2019r., 31.10.2019r., 02.11.2018r., 02.05.2019r., 21.06.2019r. (dodatkowo jeszcze 3 dni na egzamin i 1 dzień test)


    

   PRZELEW NA RACHUNEK BANKOWY 
             

   Nr rachunku bankowego – 16 2490 0005 0000 4510 4135 3678
   Nazwa odbiorcy: STOŁÓWKA Honorata Pawłowska
   Tytułem: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, "pełne wyżywienie – sześciolatki", pełny obiad, drugie danie, zupa, śniadanie, podwieczorek)
   .

   Rodzic wypełnia deklarację zgłoszenia dziecka do wyżywienia w stołówce szkolnej. Deklaracja jest podstawą do wpisania dziecka na listę.