• Kadra

    
  • Lorem ipsum dolor

    • Augustynowicz Aleksandra
    • edukacja wczesnoszkolna, bibliotekarz
    • Lewoń Karolina
    • wychowanie przedszkolne
    • Antoniak Sławomir
    • nauczyciel wspierający
    • Makowska Małgorzata
    • edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna
    • Basińska Ewelina
    • wychowanie fizyczne
    • Mućko Agata
    • religia
    • Barańska Adrianna
    • pedagog wspierający
    • Nowicka Patrycja
    • wychowanie przedszkolne
    • Bereda Bernadeta
    • edukacja wczesnoszkolna
    • Otulak Ewelina
    • wychowanie przedszkolne
    • Bielińska Sylwia
    • przyroda, geografia
    • Piekut Greta
    • edukacja wczesnoszkolna
    • Biernacka Justyna
    • psycholog
    • Pietryka Adam
    • pedagog
    • Błaszczyk Grażyna
    • wychowawca świetlicy
    • Piwowarska Katarzyna
    • j. angielski
    • Błażewicz Sławomir
    • j.polski
    • Pokwiczał Krystian
    • edukacja dla bezpieczeństwa
    • Chotomska Dorota
    • wychowanie przedszkolne
    • Colella Marta
    • religia
    • Prokopowicz Katarzyna
    • j. polski
    • Denis Marta
    • wychowawca świetlicy
    • Romanek Anna
    • wychowawca świetlicy
    • Długoszewska Joanna
    • edukacja wczesnoszkolna
    • Potempa Katarzyna
    • wychowawca świetlicy
    • Rudnicki Radosław
    • wychowanie fizyczne
    • Domańska Olga
    • edukacja wczesnoszkolna
    • Rytel - Mućka Hanna
    • edukacja wczesnoszkolna
    • Dubielecka Irena
    • j. polski, wychowanie do życia w rodzinie
    • Skoczylas Małgorzata
    • wychowawca świetlicy
    • Dunajewska Katarzyna
    • wychowawca świetlicy
    • Smulko - Wojcieszek Beata
    • matematyka
    • Dziedziejko Anna
    • wychowawca świetlicy, plastyka
    • Sokalska Agnieszka
    • j. polski
    • Dydcz Aleksandra
    • wychowanie przedszkolne
    • Stefańska Elwira
    • wychowanie przedszkolne
    • Galińska Beata
    • matematyka
    • Stepanenko Sylwia
    • plastyka, j. angielski
    • Garcia Moreira Sirlej
    • wychowawca świetlicy
    • Stuczyńska Ewa
    • matematyka
    • Glica - Pikus Renata
    • matematyka
    • Stypuła Lilianna
    • nauczyciel wspierający
    • Godun Aneta
    • wychowawca świetlicy, technika
    • Szczawińska Katarzyna
    • religia
    • Gołębiowska - Kolasa Iwona
    • wychowawca świetlicy
    • Szymanowska Monika
    • zajęcia komputerowe, informatyka
    • Gorzkowska Małgorzata
    • wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
    • Szymańska Magdalena
    • wychowanie fizyczne
    • Gumieniuk Edyta
    • kierownik świetlicy
    • Tanajewska Anna
    • reedukacja
    • Hrehorowicz Artur
    • wdż, etyka, wos
    • Tłoczek Barbara
    • j. polski
    • Jabłońska Monika
    • język angielski
    • Tomas Bernardo
    • j. hiszpański
    • Janik Anna
    • muzyka, zajęcia komputerowe
    • Tomczyk Beata
    • j. angielski
    • Jankowska Olga
    • j. angielski
    • Turowska - Świerczek Joanna
    • edukacja wczesnoszkolna
    • Jankowska Michalina
    • wychowawca świetlicy
    • Uszko Krystian
    • j. angielski
    • Jaworowska Beata
    • plastyka
    • Wrona Iwona
    • zajęcia rewalidacyjne
    • Jusiak Piotr
    • historia, j. angielski, wychowanie do życia w rodzinie
    • Wylazłowska Paulina
    • wychowawca świetlicy
    • Kosterska Małgorzata
    • przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie
    • Zacholska Anna
    • edukacja wczesnoszkolna
    • Kowalska Anna
    • historia, bibliotekarz
    • Zadrożna Barbara
    • pedagog, doradztwo zawodowe
    • Kowalewska Anna
    • logopeda
    • Zielonka Katarzyna
    • historia, biblioteka
    • Krzesińska Beata
    • chemia, fizyka
    • Żera Bożena
    • j.polski
    • Lacek Elżbieta
    • edukacja wczesnoszkolna