• Pedagog

  • Pedagog szkolny: 

   1. Podejmuje w stosunku do uczniów działania mające na celu rozpoznanie ich indywidualnych potrzeb i możliwości.
   2. Organizuje i prowadzi różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów wymagających wsparcia (porady, konsultacje, zajęcia).
   3. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 2 a także innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz wspomagającymi pracę szkoły.
   4. Udziela porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli. 
   5. Podejmuje działania wychowawczo-profilaktyczne wynikające ze Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki oraz interwencje w sytuacjach kryzysowych.
   6. Organizuje pomoc socjalną dla uczniów (wyprawka szkolna, stypendia i zasiłki szkolne, dofinansowania do posiłków). 

   Dyżur w dniu zebrań i dniach otwartych w godzinach 16:00 - 18:00.

  • Stypendium szkolne 

   Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym.  Stypendium   może otrzymać uczeń klasy
   I – VIII , u którego  miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 514 złotych. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wypełnia rodzic lub opiekun prawny, dołączając zaświadczenia lub oświadczenia o wszystkich dochodach. Więcej informacji dotyczących pomocy materialnej znajduje w
    pliku.

  •  

   Pegagodzy szkolni:


   mgr Anna Sieńko-Niedźwiadek 
   pedagog szkolny kl. 0-4

   Godziny pracy:

   Poniedziałek   
   11:00 - 16:00

   Wtorek          
   8:00 - 12:00

   Środa           
   9:00 - 13:00

   Czwartek      
   12:00 - 17:00

   Piątek           
   8:00 - 12:00

    


   Dyżur w dniu zebrań klas 0-III i dniach otwartych w godz. 17:00-19:00.


   mgr Barbara Zadrożna
   pedagog szkolny kl. 5-8

   Godziny pracy:

   Poniedziałek 
   7:30 - 9:30

   Wtorek          
   7:30 - 15:30

   Środa           
   15:00 - 19:00

   Czwartek       
   7:30 - 12:30


    

    


   Dyżur w dniu zebrań klas IV-VIII i dniach otwartych w godz. 17:00-19:00.

    

    

    


  • Pedagodzy wspierający:

    

   Adam Pietryka
    

   Godziny pracy:

   Poniedziałek

   10.10-14.15
   Wtorek
   11.05-15.15

   Środa
   9.15-14.15
   Czwartek  
   9.15-15.00
   Piątek
   10.10-14.15
     

    

   Sławomir Antoniak


   Godziny pracy:

   Poniedziałek
   8.15-14.00
   Wtorek
   9.15-11.00

   Środa
   8.00-12.00
   Czwartek  
   8.15-13.00
   Piątek
   8.15-13.00   Adrianna Barańska


   Godziny pracy:

   Poniedziałek
   10:10 -14:00
   Środa
   12:10-15:00
   Czwartek
   10:10-14:00