• Certyfikaty

    
   • Certyfikat bezpieczeństwa informacji

   •  

     

    W związku z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych   pracownicy szkoły przeszli szkolenie i otrzymali Certyfikat   "Procedury ochrony danych osobowych na podstawie RODO".

     

     

     

     

     

   • Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją

   • Z prawdziwą radością informujemy, że nasza szkoła po raz trzeci otrzymała certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją. Wyróżnienie to oznacza, że uczniowie mający specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, otoczeni są w naszej szkole prawidłową opieką specjalistów i nauczycieli. Co ważne, w tym roku organizatorzy – metodycy WCIES i Polskiego Towarzystwa Dysleksji- wprowadzili do ankiety ewaluacyjnej nową kategorię oceny pracy szkoły- opinie Rodziców. Uzyskanie pozytywnej opinii w rozesłanej do rodziców ankiecie było warunkiem otrzymania certyfikatu. Bardzo dziękujemy Rodzicom za to, że docenili pracę wszystkich nauczycieli i tak pozytywnie wyrazili się o naszej szkole. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się 15 czerwca w Szkole Podstawowej nr 321 na Bemowie. W uroczystości uczestniczyła pani wicedyrektor Iwona Wrona i szkolny reedukator, pani Anna Tanajewska.

   • Certyfikat Szkoły Przyjaznej Uczniom z Dysleksją

   • W 2012 roku szkoła została uhonorowana certyfikatem Szkoła Przyjazna Uczniowi z Dysleksją. Był to efekt uczestnictwa szkoły w I edycji programu, trwającego w latach 2010 - 2012, a zorganizowanego przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Dysleksji i Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Posiadanie tego certyfikatu oznacza, że uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się bądź z grupy ryzyka dysleksji, objęci są w szkole specjalistyczną opieką.Warunki nauczania dostosowane są do indywidualnych możliwości uczniów, a rodzice uczniów mogą korzystać ze wsparcia i doradztwa specjalistów pracujących w szkole.

     

     

   • Przedłużenie Certyfikatu Wars i Sawa

   •  

     

     

    26 października 2015 r. w Centrum Nauki Kopernik odbyła się również  gala przedłużenia certyfikatów  Warsa i Sawy przyznanych szkołom wspierającym uzdolnienia wśród uczniów.  Wnioski o przedłużenie certyfikatów szkoły składały do końca minionego roku szkolnego, ale wyniki obrad Kapituły do ostatniej chwili trzymane były w tajemnicy.Dziś, z dużą satysfakcją możemy już oznajmić, że nasza szkoła znalazła się w gronie tych, które Kapituła uhonorowała przedłużeniem certyfikatu, na czas nieokreślony. Ponadto, wniosek naszej szkoły Zespół i Kapituła ocenili jednomyślnie na najwyższym poziomie.

     

     

     

     

     

   • Certyfikat Wars i Sawa

   •  


     

     

    Nasza szkoła otrzymała Certyfikat Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA jako szkoła wspierająca uzdolnienia. Rozpoczynamy realizację 3-letniego programu, którego celem głównym jest zwiększenie możliwości wszechstronnego rozwoju uczniów uzdolnionych, zgodnie z ich predyspozycjami i zainteresowaniami. Wychodząc naprzeciw potrzebom Uczniów uzdolnionych szkoła planuje przygotowanie specjalnej oferty obejmującej m.in.: zajęcia dodatkowe, indywidualne konsultacje z nauczycielami i specjalistami, pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz umożliwienie prezentacji uczniowskich talentów na terenie szkoły i poza nią.

     

     

     

     

     

   • Certyfikat Szkoły Przyjaznej Wolontariatowi


   •  

     

     

    30 września 2015 r. odbyła się Stołeczna Kapituła Klubów Ośmiu, która miała miejsce w Katolickim Centrum Kultury „Dobre Miejsce”. Uroczystą częścią Kapituły było wręczenie Certyfikatów dla Szkoły Przyjaznej Wolontariatowi. Certyfikaty przyznawane są dla szczególnie wyróżniających się szkół, które szerzą idee i wspierają wolontariat wśród młodzieży. W tym roku udało się i nam. Do grona takich Szkół dołączyła nasza szkoła  - Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie.

     

     

     

     

     

   • Szkoła z pomysłem na edukację patriotyczną

   • Kolejny sukces naszej szkoły! 27 października 2017 r. odbyło się wręczenie Honorowych Wyróżnień Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”. W obecnej edycji o Wyróżnienie ubiegało się 50 szkół, nagrodzono 21 projektów. W tym naszą szkołę. Uczniowie odebrali z rąk Pana Włodzimierza Paszyńskiego - Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy oraz Członków Kapituły piąte już Honorowe wyróżnienie.

    Nasza szkoła może poszczycić się Honorowymi Wyróżnieniami Prezydenta m. st. Warszawa:

       Szkoła z pomysłem na edukację międzykulturową (2012)

                         Szkoła z pomysłem na edukację teatralną (2013)

                                                                                    Szkoła z pomysłem na edukację ekologiczną (2014)

                                                                                    Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną (2015)

                                                                                    Szkoła z pomysłem na edukację patriotyczną (2017)

     

   • Szkoła z pomysłem na aktywność społeczną

   • 26 października 2015 r. w Centrum Nauki Kopernik na uroczystości wręczenia  Honorowych Wyróżnień „Szkoła z Pomysłem” Prezydenta m. st. Warszawy gościło wiele szkół. Jedną z 11 szkół, które otrzymały Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m. st. Warszawy była Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego. Uczniowie reprezentujący szkołę odebrali z rąk Pana Włodzimierza Paszyńskiego - Zastępcy Prezydenta m. st. Warszawy, Pani Joanny Gospodarczyk – Dyrektor Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy oraz Członków Kapituły czwarte już Honorowe wyróżnienie.

     

     

     

   • Szkoła z pomysłem na edukację ekologiczną


   • W październiku 2014 r., nasza szkoła po raz trzeci z rzędu, znalazła się wśród laureatów Honorowego Wyróżnienia "Szkoła z pomysłem" Prezydenta m.st. Warszawy. Tym razem otrzymaliśmy certyfikat "Szkoła z pomysłem na edukację ekologiczną". Nasza szkoła od lat podejmuje działania, organizuje akcje, konkursy i projekty o charakterze proekologicznym. Jesteśmy szkołą, która "dąży do wychowania pokolenia świadomie korzystającego i dbającego o otaczający świat".

     

     

     

   • Szkoła z pomysłem na edukację międzykulturową

   • W październiku 2012 r. szkoła otrzymała Honorowe Wyróżnienie "Szkoła z pomysłem", które jest przyznawane szkołom wprowadzającym ciekawe projekty przez Prezydenta m. st. Warszawy. Wyróżnienie zostało przyznane naszej placówce za pomysł na edukację kulturową i tolerancję. W naszej szkole rokrocznie realizowane są projekty mające na celu przybliżenie uczniom różnorodności kulturowej mniejszości narodowych. Poznaliśmy już kulturę czeczeńską, ukraińską, romską i żydowską.

     

     

     

     

   • Certyfikat badań przesiewowych słuchu

   •  

     

    Certyfikat udziału szkoły w badaniu przesiewowym słuchu jest podziękowaniem za wyjątkowe zaangażowanie w realizację programu w latach 2007 - 2013. "Badania przesiewowe wśród dzieci pozwalają na zebranie dużej wiedzy o stanie zdrowia małoletnich. Dzięki nim można uchwycić schorzenia w początkowej fazie i skierować ucznia na badania specjalistyczne i leczenie."

     

     

     

     

   • Certyfikat Wislanej szkoły

   •  

     

    Szkoła otrzymała certyfikat za realizację programu edukacji ekologicznej związanej z rzeką Wisłą. Idea programu opiera się na zainteresowaniu stołecznych szkół i przedszkoli przyrodą warszawskiego odcinka Wisły oraz potrzebą i możliwościami jej ochrony, a także zachęceniu do spędzania wolnego czasu nad jej brzegami. Obok części edukacyjnej, program tworzy też część konkursowa, której prawidłowa realizacja umożliwiła naszej szkole zdobycie certyfikatu.

   • „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”

   •  

     

     

    Od marca do października 2018 roku nasza Świetlica brała udział w ogólnopolskim konkursie dla szkół zatytułowanym „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”. W ramach konkursu musieliśmy wykonać szereg zadań, z których byliśmy skrupulatnie rozliczani i oceniani.
     

    Zadań łącznie było 10:

     

    1. zorganizowanie przedstawienia/teatrzyku na podstawie wspólnie wybranej bajki/opowiadania
    2. przeprowadzenie debaty uczniowskiej pt. „Zdrowie na talerzu”
    3. pogadanka z uczniami na temat wakacyjnych podróży
    4. zorganizowanie w ramach tygodnia np. Harrego Pottera konkursu na wykonanie czarodziejskiej czapki itp.
    5. Rozmowa nt. bezpiecznego korzystania z Internetu oraz nt. zakazu kontaktu z nieznajomymi
    6. przeprowadzenie konkursu recytatorskiego pt. „ZOO Jana Brzechwy”
    7. pogadanka z uczniami nt. roli świetlicy szkolnej
    8. zorganizowanie dnia wspólnego czytania pt. „Czytanie łączy pokolenia”
    9. zorganizowanie w ramach tygodnia „Złota polska jesień” konkursu plastycznego/fotograficznego
    10.  Stworzenie przez pracowników świetlicy opinii nt. pracy z uczniem zdolnym oraz uczniem mającym trudności w nauce

     

    Jest nam bardzo miło poinformować, że nasza Świetlica uzyskała dyplom honorowy z wynikiem 100%! Jest to ogromny sukces naszych wychowanków oraz wychowawców świetlicy, którzy z ogromnym zaangażowaniem realizowali punkty konkursu. Wszystkie sprawozdania oraz zdjęcia z realizacji projektu znajdziecie Państwo na naszej stronie Internetowej w zakładce AGENDY – ŚWIETLICA”