• Kalendarz roku szkolnego

  • ROK SZKOLNY 2018/2019

   W pliku poniżej znajduje sie kalendarz roku szkolnego 2018/20189 ustanowiony przez MEN:

   Kalendarz MEN 2018/2019


    

  • ROK SZKOLNY 2018/2019 w naszej szkole
    

   Rozpoczęcie roku szkolnego: 3.09.2018 r.

   Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego: 04.09.2018 r. godz.12.00

   Zimowa przerwa świąteczna: 24.12.18r. - 01.01.2019 r.

   Ferie zimowe: 28.01 - 10.02.2019 r.

   Rozpoczęcie II okresu: 21.01.2019 r.                    

   Egzamin ósmoklasisty:  15 - 17. 04. 2019 r. godz. 9:00 (dodatkowy termin 3,4,5 czerwca 2019r. godz. 11:00)

   Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04 - 23.04.2019 r.

   OTWARTA SOBOTA dla uczniów i rodziców  klas „0”  i „I” w roku szkolnym 2019/2020: 08.06.2019 r. w godz. 10.00 - 12.00 

   Zakończenie roku szkolnego 2018/2019: 
   19.06.2019 r.:
   - oddziały przedszkolne godz. 10.00
   - klasy ósme godz. 17.00

   21.06.2019 r.:
   - klasy I - II        godz. 8.00
   - klasy III - IV   godz. 9.30
   - klasy V- VIII    godz. 11.00


   Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła pełni dyżur): 
   3.09.2018r., 15.10.2018r., 31.10.2018r., 02.11.2018r., 24.12.2018r., 27.12.2018r., 28.12.2018r., 31.12.2018r., 02.05.2019r., 21.06.2019r. (dodatkowo jeszcze 3 dni na egzamin i 1 dzień test)

   Zebrania: 

   12.09.2018r. Zebrania rodziców klas 4 - 8 godz. 17:30
   13.09.2018r. Zebranie rodziców  klas 0 - 3 godz. 17:00

   12.12.2018r. Zebranie z rodzicami klas 0 - 3 - informacja o zagrożeniach, przedstawienie proponowanych ocen zachowania i ocen z przedmiotów

   13.12.2018r. Zebranie z rodzicami klas 4 - 8  - informacja o zagrożeniach, przedstawienie proponowanych ocen zachowania i ocen z przedmiotów
   23.01.2019r. Zebranie z rodzicami klas 0 - 8 – podsumowanie I okresu: klasy 0- 3 godz. 17:30, klasy 4- 8 godz. 18:30 
   08.05.2019r. Zebranie rodziców  klas 0 - 3 
   09.05.2019r. Zebrania rodziców klas 4 - 8      Dni otwarte:
   03.10.2018r. Dzień otwarty dla rodziców kl. 0 – 3 godz. 17.30
   04.10.2018r. Dzień otwarty dla rodziców kl. 4 – 8 godz. 17.00
   07.11.2018r. Dzień otwarty dla rodziców klas 4 – 8 godz. 17.30

   08.11.2018r. Dzień otwarty dla rodziców klas 0 – 3 godz. 17.00

   06.03.2019r. Dzień otwarty dla rodziców klas 4 – 8 godz. 17.00
   07.03.2019r. Dzień otwarty dla rodziców klas 0 – 3 godz. 17.00
   03.04.2019r. Dzień otwarty dla rodziców klas 0 – 3 godz. 17.30
   04.04.2019r. Dzień otwarty dla rodziców klas 4 – 8 godz. 17.00

    


   Kalendarz planowanych wydarzeń szkolnych 

    

   Kalendarz roku szkolnego