• Osiągnięcia w konkursach

   • Konkurs literacki „Świat Przyszłości”

   •  

     

     

    Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie literackim ogłoszonym przez Wydawnictwo „Fida”. Konkurs ten był adresowany do uczniów klas V – VII szkół podstawowych.

    Warunkiem uczestniczenia w konkursie było napisanie krótkiego opowiadania o swoim wyobrażeniu przyszłości, liczącego do 500 słów.

    Chętni uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 225 w Warszawie napisali opowiadania zgodnie z regulaminem, a nauczyciele języka polskiego wybrali trzy najlepsze, ich zdaniem, prace konkursowe, które wysłali do Wydawnictwa „Fida”.

    Okazało się, że wszystkie trzy opowiadania uczennic naszej szkoły zostały nagrodzone i opublikowane w książce pt. „Świat Przyszłości. Zbiór najlepszych opowiadań uczniów szkół podstawowych”. Książki zostały zakupione przez naszą szkołę i przesłane przez Wydawnictwo „Fida”.

     

     

     

     

    Uczennicami, które odniosły sukces były:

     

     

  • Wiktoria Antoszewska z klasy VI b

    

  • Emilia Jahn z klasy VI b

    

  • Karolina Pindel z klasy VII b