• Mała Akademia Jazzu

   • ... jako forma edukacji kulturalnej

   • Nasza szkoła jest pierwszą szkołą w Warszawie, która zaprosiła Małą Akademię Jazzu do współpracy, dzięki temu uczniowie będą mieli możliwość odbyć dwuletnią podróż po Krainie Muzyki pod opieką wybitnych muzyków. 
    Cele projektu:
    1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży muzyką artystyczną, a w tym głównie muzyką jazzową.
    2. Rozwijanie zainteresowań wybitnymi tradycjami polskiej muzyki jazzowej. 
    3. Kształtowanie umiejętności obcowania z muzyką na żywo.
    4. Rozwijanie postaw kreatywnych w odniesieniu do muzyki.
    5. Poszerzanie i pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży na temat funkcjonowania muzyki w kontekstach współczesnej kultury oraz kształtowanie niezbędnych w tym zakresie nawyków.

    • Specyfika projektu:

     Istotą projektu jest realizowanie na terenie szkół (szkoły podstawowe, klasy 4 i 5) oraz lokalnych instytucji kultury zajęć muzycznych prowadzonych przez wybitnych polskich muzyków jazzowych (obecność muzycznych autorytetów ma kluczowe znaczenia dla osiągania celów projektu). Ich wyróżnik stanowi: innowacyjny program, obecność muzyki na żywo oraz dialogiczne relacje pomiędzy uczniami i osobami prowadzącymi. Zajęcia ułożone są w cykl comiesięcznych spotkań, a ich program obejmuje reprezentatywne spektrum zagadnień związanych z tradycją oraz współczesnością muzyki jazzowej (oraz innych, artystycznie wartościowych obszarów muzyki popularnej).  

     Zajęcia realizowane są we współpracy z dyrektorami szkół oraz lokalnych placówek upowszechniania kultury, uwzględniają ich różnorodność i specyfiką, a także potrzeby muzyczne młodzieży. Merytoryczną bazę modelu współpracy stanowią doświadczenia gorzowskiej Małej Akademii Jazzu.

  • Specyfika projektu:

   Istotą projektu jest realizowanie na terenie szkół (szkoły podstawowe, klasy 4 i 5) oraz lokalnych instytucji kultury zajęć muzycznych prowadzonych przez wybitnych polskich muzyków jazzowych (obecność muzycznych autorytetów ma kluczowe znaczenia dla osiągania celów projektu). Ich wyróżnik stanowi: innowacyjny program, obecność muzyki na żywo oraz dialogiczne relacje pomiędzy uczniami i osobami prowadzącymi. Zajęcia ułożone są w cykl comiesięcznych spotkań, a ich program obejmuje reprezentatywne spektrum zagadnień związanych z tradycją oraz współczesnością muzyki jazzowej (oraz innych, artystycznie wartościowych obszarów muzyki popularnej).  

   Zajęcia realizowane są we współpracy z dyrektorami szkół oraz lokalnych placówek upowszechniania kultury, uwzględniają ich różnorodność i specyfiką, a także potrzeby muzyczne młodzieży. Merytoryczną bazę modelu współpracy stanowią doświadczenia gorzowskiej Małej Akademii Jazzu.