• Rekrutacja 2018/2019

    
    • Kilka słów o naszej szkole:
      

     •  Jesteśmy przyjazną dla uczniów szkołą.

     •  Posiadamy doskonale wyposażone pracownie dla najmłodszych dzieci, kompleks boisk szkolnych, własny plac zabaw.

     •  Nasi uczniowie wychodzą do kina teatru, muzeum, wyjeżdżają na krótkie wycieczki.

     •  Po lekcjach uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć ekologicznych, sportowych, artystycznych, języków obcych, gry na gitarze.

     •  Po lekcjach dzieci korzystają ze świetlicy szkolnej z bardzo bogatą ofertą zajęć (np. plastycznych, literacko – teatralnych).

     •  Organizujemy systematycznie, raz w miesiącu dzień otwarty dla rodziców, wychowawca ma raz w tygodniu dyżur dla rodziców.

     •  Pedagog, pedagog – terapeuta, psycholog, logopeda i reedukator pomagają w nauce i rozwiązywaniu problemów.

  • Rekrutacja:

  • Otwarta sobota dla rodziców i uczniów, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się
   9 CZERWCA 2018 r.  w godz. 10:00—12:00